KASTÉLYHISTÓRIÁK

UTAZÁS

Korfu

Amikor Erzsébet királyné először az 1860-as években járt Korfun, rögtön elvarázsolta a csodálatos táj, a kellemes klima, végül 1889-ben egyetlen fia, Rudolf trónörökös halálának évében vásárolt ott ingatlant, majd üdülőt építtetett. A korábban bérelt Braila-villából költözött át az Achilleion néven elhíresült palotába.
A dombra telepített pompeji stílusú épületben minden a királyné ízlését szolgálta a sok falfestés, a különböző kompozíciók, szobrok jellemzően az Illiász büszke hősét, Achilleiont dicsőítették.
De mutassa be az csodás szigetet az eredeti valóságában gróf Sztáray Irma, a királyné udvarhölgye.

Az albán hegyek fehére, tehát itt nincs tavasz! Félegy volt, mikor Őfelségével elhagytuk a hajót.
Dehogy van itt tél!
Most látom csak, hogy az egész sziget olyan, mint egy virágos szőnyeg. Igazi rózsaszín tavasz, hamisítatlan örök ifjúság mosolyog le a partról, mely fölött magas hegyen áll a hófehér Achilleion.
A parton, vagyis a kert végében báró Bukovich, az Achilleion. igazgatója fogadta őfelségét… Pálmák, gyümölcscsel, virággal dúsan megrakott citrom- és narancsfák közt haladtunk, amerre pillantásommal fordulok, büszke pompával néznek le reám a viritó rózsafák, míg a pázsitban megbújt tenger-ibolya szives üdvözletként küldi felém légbe terjengő kedves illatát. Most elhaladunk Heine szobránál, feljebb az átszellemült arcú Byront köszöntjük és mind följebb tartva, elérjük az első erkélyt, mely a folyton emelkedő kert második harmadában van.
Márványlépcsők vezetnek föl – e magaslatra, melyet törpe oszlopokon nyugvó márványkerítés vesz körül.
E teraszon a följárattal szemben pillantom meg a hatalmas márványtömbön, félfekvő helyzetben a királyné hősét, a haldokló Achillest…
Az echilleioni ebédek, igazi királyi ebédek voltak. Legtöbb remekét a tengernek köszönhettük, sőt erre emlékeztette a tábla minden kelléke is, amennyiben ezüst-, porcellán-, üveg- és az asztalnemű császári korona alatt delfinjegyet viselt. Ez az Achilleion stílusához tartozott, hol majd minden tárgyon és díszitésen előfordult a delfin…

Ági Müller felvétele:
Kedves, csendes egyformaságban telő napjaink közül a mai nagyon kiemelkedett egy kegyeletteljes ünnepséggel. A királyné egy remek kivitelű himzett zászlót ajándékozott a gasturi görög templomnak s a hivek a papsággal élükön processzióban jöttek annak átvételére. Gyönyörű képet nyujtott az Achilleion udvarára ünnepi rendben fölvonuló tarka tömeg, hordván lengő zászlóit s elől magasra emelvén s Szűz Mária ezüstbe vésett képét, mely körül égő gyertyákkal haladt Gasturi fiatalsága.
A Királyné az erkélyen állva hallgatta meg a teljes ornátusban megjelent pópa beszédét. Ennek végeztével a falu küldöttsége járult a Királyné elé és hódolattal bemutatva arra kérte: engedné meg Ő Felsége, hogy Cressida kútja ezentúl az Ő nevéről Vasilissa Elisabethának neveztessék el.

A villát egyébként Gizella főhercegnő nagyobbik lánya örökölte, majd II. Vilmos vásárolta meg, a háborús időkben, ahogy illik hadkórházként szolgálta a sebesült francia és szerb katonákat. Az 1919-es versailles-i béke után került a görög állam tulajdonába és 1994-ben, amikor Athénban ülésezett az Európai Unió elnöksége, Erzsébet másik kedves kastélyához, a gödöllőihez hasonlóan ott rendezték meg a fontosabb konferenciákat.